جوشانده ضد ریزش و رویش مجدد مو

جوشانده ضد ریزش و رویش مجدد مو

جوشانده ضد ریزش و رویش مجدد مو

همیشه یک راه طبیعی برای محرک در رویش مو‌های ریخته شده و همچنین کنترل ریزش مو وجود دارد.